महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना ऑनलाईन अर्ज सुरू

या लेखात आपण शिकणार आहोत "मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज कसा भरायचा, त्यासाठी खालील लेख संपूर्ण वाचा आणि जाणून घ्या सर्व माहिती. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिवसा शेतीचे सिंचन करणे शक्य व्हावे व राज्य शासनाची पारंपारीक पध्दतीने कृषीपंप जोडणीसाठी लागणाऱ्या खर्चात व राज्य शासनाव्दारे सबसीडीपोटी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात बचतीचे उदिष्ट्ट साध्य व्हावे याकरीता राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी “मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना” सुरु करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना -असा करा ऑनलाईन अर्ज

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनासाठी ऑनलाईन अर्ज भरा:

1) खालील महावितरणाच्या वेब पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल.

https://offgridagsolarpump.mahadiscom.in/

2) सध्याच्या कृषीपंपाकरिता नवीन वीज जोडणीसाठी पैशाचा भरणा करुन प्रलंबित असलेल्या अर्जदाराने फक्त काही अनिवार्य फील्ड उदा. अर्ज क्रमांक, पैसे भरल्याची पावती क्रमांक, मंजुरी क्रमांक आणि क्षमतेची मागणी इ. तपशील देणे अनिवार्य आहे.

3) नवीन अर्जदार (परंपरागत कृषीपंप नवीन वीज जोडणीसाठी पैशाचा भरणा केलेला नाही) सर्व फील्ड अनिवार्य आहेत म्हणून तपशील भरणे आवश्यक आहे.

4) A - 1 फॉर्मवर संपूर्ण माहिती भरावीे सोबत (कागदपत्रांची प्रत अपलोड करावी)7/12 उतारा प्रत आधार कार्ड, जातीचा दाखला प्रमाणपत्र (एससी / एसटी लाभार्थींसाठी)अर्जदाराने ए - 1 फॉर्मवर व घोषणापत्रावर सही करणे आवश्यक आहे.

5) ऑनलाइन ए - 1 फॉर्म प्राप्त झाल्यापासून 10 दिवसांच्या आत सर्वेक्षण केल्यानंतर फील्ड ऑफिसमधून डिमांड नोट जारी केले जाईल. जर काही विसंगती आढळली तर त्यानुसार अर्जदाराला कळविण्यात येईल.

6) डिमांड नोट देय झाल्यानंतर लाभार्थी एजन्सीचे नाव सादर करेल / देईल (केवळ 25000 निविदासाठी लागू आहे).

7) प्रत्येक टप्प्यावर अर्जदारांना एसएमएसद्वारे कळविण्यात येईल.

हेही वाचा - महावितरण कृषी वीज धोरण योजना - असा करा ऑनलाईन अर्ज आणि मिळवा 50% वीज बिल माफी

प्रकल्प उद्दीष्टे:-

  1. दिवसा कृषी पंपासाठी वीज उपलब्धता.
  2. पाटबंधारे क्षेत्राला वीज अनुदानाच्या ओझ्यापासून मुक्त करणे.
  3. वाणिज्यिक आणि औद्योगिक वीज ग्राहकांवर कमी अनुदानाचा भार कमी करणे.
  4. प्रदूषण कमी करण्यासाठी डिझेल पंप बदलणे.

लाभार्थी निवड निकष:-

  1. पाण्याचे निश्चित स्रोत असलेले शेतजमीन पात्र आहे. तथापि, पारंपारिक वीज जोडणी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून सौर एजी पंपचा लाभ मिळणार नाही.
  2. पारंपारिक उर्जा स्त्रोताद्वारे उर्जा नसलेले क्षेत्र (उदा. महावितरण कंपनी.)
  3. दुर्गम व आदिवासी भागातील शेतकरी.
योजनेसाठी कागतपत्रे:-

1) 7/12 उतारा (विहीर / बोअरवेल शेतात असल्यास 7/12 उताऱ्यावर नोंद आवश्यक )
एकापेक्षा जास्त नावे असल्यास इतर भोगवटादाराचे ना-हरकत प्रमाणपत्र रु.200/- च्या मुद्रांक कागदावर सादर करावे.        
2) आधारकार्ड प्रत
3) पाणी प्रभावित क्षेत्र असल्यास संबंधीत खात्याचा ना हरकत दाखला        
4) शेत जमिन/विहीर/पाण्याचा पंप सामाईक असल्यास इतर भागीदाराचे ना हरकत प्रतिज्ञापत्र        
5) अनुसुचित जाती/जमातीचे प्रमाणपत्र

मी आशा करतो की आपण या लेखाचा आनंद घेतला असेल. जर आपल्याला हा लेख आवडत असेल तर तो आपल्या सर्व मित्रांना सामायिक करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

Post a Comment

0 Comments