सातबारा उताऱ्यात महाराष्ट्र सरकारने केले 11 बदल

महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागानं सातबारा उताऱ्यात बदल करण्याचा निर्णय घेऊन यासंबंधीचा शासन निर्णय 2 सप्टेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. 

सातबारा उताऱ्यात महाराष्ट्र सरकारने केले 11 बदल - Government of Maharashtra made 11 changes in Satbara Uttara


महाराष्ट्रा मध्ये सातबारा उताऱ्यातील गाव नमुना-7 मध्ये कोणत्या व्यक्तीच्या नावावर किती जमीन आहे, याचा उल्लेख केलेला असतो, यालाच अधिकार अभिलेख असं म्हटलं जातं. तर गाव नमुना-12 मध्ये या जमिनीवरच्या किती क्षेत्रावर कोणत्या पिकांची लागवड केली आहे, याची माहिती दिलेली असते, यालाच पिकांची नोंदवही असं म्हटलं जातं.


 सातबारा उताऱ्यात महाराष्ट्र सरकारने केले 11 बदल - 

The government of Maharashtra made 11 changes in Satbara Uttara:

आता महाराष्ट्र सरकारनं सुधारित सातबारा उताऱ्यास मान्यता दिली असून, त्यानुसार 'गाव नमुना-7' मध्ये खालील बदल सूचित करण्यात आले आहेत.

1)गावाचा कोड क्रमांक: 

गाव नमुना-7' मध्ये गावाच्या नावासोबत आपल्या गावाचा कोड क्रमांक म्हणजेच Local Government Directory टाकण्यात येणार आहे.

2)लागवडी योग्य क्षेत्र आणि पोटखराब क्षेत्र:

लागवडी योग्य क्षेत्र आणि पोटखराब क्षेत्र स्वतंत्ररित्या दर्शवून त्यांची एकूण बेरीज करून एकूण क्षेत्र नमूद करण्यात येणार आहे.


3)शेती क्षेत्रासाठी 'हेक्टर आर चौरस मीटर' एकक:

शेती क्षेत्रासाठी 'हेक्टर आर चौरस मीटर' हे एकक वापरण्यात येणार असून बिनशेती क्षेत्रासाठी 'आर चौरस मीटर' हे एकक वापरण्यात येणार आहे.

4)खाते क्रमांक:

आता तो खातेदाराच्या नावासमोरच नमूद केला जाणार आहे. यापूर्वी खाते क्रमांक 'इतर हक्क' या रकान्यात नमूद केला जात असे. 

5)ई-कराराच्या नोंदी:

आता ही माहिती कंस करून त्यावर एक आडवी रेष मारून त्यांना खोडलेलं दाखवण्यात येणार आहे. यापूर्वी मयत खातेदार, कर्ज बोजे, ई-कराराच्या नोंदी कंस करून दाखवल्या जात होत्या. 

6)प्रलंबित फेरफार:

जे अजूनही फेरफार प्रलंबित असतील, ते इतर हक्क रकान्यात स्वतंत्रपणे 'प्रलंबित फेरफार' म्हणून नोंदवण्यात येणार आहे.

7)जुने फेरफार क्रमांक:

गाव नमुना-7 मधील जे जुने फेरफार क्रमांक असतील ते आता नवीन नमुन्यात सर्वात शेवटी 'जुने फेरफार क्रमांक' या नवीन रकान्यात एकत्रीतरित्या दर्शवण्यात येणार आहे.

8)खातेदारांची नावं:

खातेदारांची नावं स्पष्टपणे दिसण्यासाठी आता दोन खातेदारांच्या नावामध्ये ठळक रेष काढण्यात येईल.

9)शेवटचा फेरफार क्रमांक:

गट क्रमांकाशी संबंधित शेवटचा फेरफार क्रमांक आणि त्याची तारीख म्हणजेच गट क्रमांकाशी संबंधित जमिनीचा जो शेवटचा व्यवहार झाला आहे, त्याची माहिती इतर हक्क रकान्यात सगळ्यात शेवटी 'शेवटचा फेरफार क्रमांक' आणि दिनांक या पर्यायासमोर नमूद करण्यात येणार आहे.

10)शेतजमिनीचं एकक 'आर चौरस मीटर:

बिनशेतीच्या सातबारा उताऱ्यावरील शेतजमिनीचं एकक 'आर चौरस मीटर' राहणार आहे आणि पोट खराब क्षेत्र, जुडी व विशेष आकारणी, तसंच इतर हक्कात कुळ व खंड हे रकाने वगळण्यात येणार आहेत.

11)बिनशेतीच्या सातबारा उताऱ्यात शेवटी एक सूचना:

बिनशेतीच्या सातबारा उताऱ्यात सगळ्यात शेवटी "सदरचे क्षेत्र अकृषक क्षेत्रामध्ये रुपांतरित झाले असल्याने या क्षेत्रासाठी गाव नमुना नंबर-12ची आवश्यकता नाही" अशी सूचना देण्यात येणार आहे.

तसेच यापूर्वी 3 मार्च 2020 ला महाराष्ट्र सरकारनं सातबारा आणि आठ-अ उताऱ्यावर वरच्या बाजूला महाराष्ट्र शासनाचा आणि ई-महाभूमी प्रकल्पाचा लोगो टाकण्यास मान्यता दिली आहे.


मी आशा करतो की आपण या लेखाचा आनंद घ्याल. जर आपल्याला हा लेख आवडत असेल तर तो सामायिक करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

Post a Comment

0 Comments