स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत अनुदान निधी वितरीत – २०२२-२३

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरु शकत नाहीत अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने खालील

Read more

राज्यातील मत्स्य उत्पादनात वाढ करण्यासाठी पिंजरा पद्धतीने मत्स्य संवर्धन करण्याबाबत सुधारित धोरण

बंदिस्त पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करणे ही उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत पद्धत असून, त्याद्वारे अधिक मत्स्योत्पादन मिळू शकते. सबब राज्यातील कुपोषणाची समस्या

Read more

जागेचा सर्च रिपोर्ट आता एका क्लिकवर – Land Search Report

तुम्हाला एखादी जागा अथवा घर घेणार आहात आणि त्यासाठी कर्ज काढणार आहात; तर बँक प्रथमतः संबंधित जागेचा सर्च रिपोर्ट मागत

Read more

सीमा रस्ते संघटनेत भरती – BRO Recruitment 2023

बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन अंतर्गत रिक्त असलेल्या जागांसाठी भरती निघाली असून ही भरती सीमा रस्ते संघटनेत आहे. या भरतीसाठी दहावी पास

Read more

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम – Chief Minister Fellowship Program

सन २०१५-१६ ते २०१९ -२० या कालावधीत “मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम” राज्यात राबविण्यात आला होता. राज्यातील विकास प्रक्रिया व त्यातील टप्पे

Read more

केंद्र पुरस्कृत Accredited Agent for Health and Extension of Livestock Production (A- HELP) योजना

राज्यात शेतकरी, पशुपालक यांना ग्रामपातळीवर विविध पशुवैद्यकीय सेवा पुरविण्याकरीता पशुसंवर्धन विभागांतर्गत जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालये, तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालये, पशुवैद्यकीय दवाखाने

Read more

कृषि यांत्रिकीकरण योजना; ट्रॅक्टर योजनेसाठी अनुदान ५६ कोटी निधी वितरीत !

कृषि विभागामार्फत विविध केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांची तसेच, बाहय सहाय्यित प्रकल्पांची अमंलबजावणी करण्यात येते. केंद्र पुरस्कृत योजनांचे वार्षिक कृती

Read more

जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण एकात्मिक कुक्कुट विकास योजना : कुक्कुटपालन योजनेच्या अनुदानात वाढ

जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत एकात्मिक कुक्कुट विकास ही योजना सन २०१० पासुन राज्यात कार्यान्वित असून, या योजनेअंतर्गत ५० टक्के अनुदानावर

Read more

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत MTS आणि हवालदार पदांच्या 11409 जागांसाठी भरती – SSC MTS Recruitment 2023

कर्मचारी निवड आयोगाने SSC MTS 2023 परीक्षेसाठी 18 जानेवारी 2023 रोजी अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. SSC MTS परीक्षा विविध

Read more

कृषि विभागांतर्गत विकसित महाडीबिटी शेती योजना, कृषी कर्मचाऱ्यांना ५०० प्रोत्साहन रक्कम

कृषि विभागाने “शेतकरी योजना” या सदराखाली शेतकऱ्यांच्या सोयीकरिता सर्व योजनांचा लाभ “एकाच अर्जाद्वारे” देण्याच्या दृष्टीने महा डीबीटी पोर्टल ही एकात्मिक

Read more