पुणे महानगरपालिकेत भरती – PMC Recruitment 2022

आरोग्य खाते पुणे महानगरपालिका यांचे नियंत्रणाखालील राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत इंटिग्रेटेड हेल्थ अँड फॅमिली वेल्फेअर सोसायटी फॉर पुणे म्युनिसिपल

Read more

पुणे महानगरपालिकेत भरती – PMC Recruitment 2022

पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील गट -२ व गट -३ मधील रिक्त असणारी पदे सरळसेवा प्रवेशाने भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

Read more

रास्तभाव/ शिधावाटप दुकाने व केरोसीन परवानेसाठी अर्ज सुरु – पुणे जिल्हा

महाराष्ट्र शासनाचे रास्तभाव/शिधावाटप दुकाने व केरोसीन परवाने मंजूर करणेबाबत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मुंबई यांजकडील शासन निर्णय

Read more