वृत्त विशेषनोकरी भरतीस्पर्धा परीक्षा

वन विभाग भरती सुधारित वेळापत्रक जाहीर – MahaForest Recruitment 2022-23

भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील ( महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील ) गट – ब ( अराजपत्रित ), गट – क व गट ड संवर्गातील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील पदे सरळसेवेने भरणेबाबत सुधारित वेळापत्रक जाहीर.

भुतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील ( महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील ) नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट – ब ( अराजपत्रित ), गट – क व गट ड संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरताना यापुढे स्पर्धा परिक्षा टि.सी.एस. आयओएन ( टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेक ) व आय.बी.पी.एस. ( इंस्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन ) या कंपनीमार्फत ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यास शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये परीक्षा शुल्क, कंपनीशी करावयाचा सामंजस्य करार याबाबतच्या सुधारीत तरतुदी दिलेल्या आहेत.

वनविभागातील ज्या संवर्गाची बिंदूनामावली मुख्य वनसंरक्षक ( प्रा. ) / वनसंरक्षक ( प्रा. ) किंवा त्यांचे अधिनस्त वनविभाग स्तरावर आहे त्या संवर्गाची भरती प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक ४/५/२०२२ व दिनांक २१/११/२०२२ मधील सुचनांचे अनुषंगाने राबविणेकरीता या कार्यालयाचे पत्राअन्वये खालीलप्रमाणे कालबध्द कार्यक्रम आखून देण्यात आला होता.

अ.क्र. टप्पा कालमर्यादा
1 सर्व संवर्गाची बिंदुनामावली मंजूर करून घेणे १०/१२/२०२२ पर्यंत
2 सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २१/११/२०२२ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार ऑनलाईन भरतीप्रक्रियेसाठी टि.सी. एस . आयओएन ( टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेक ) किंवा आय.बी.पी.एस. ( इंस्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन ) या कंपनीशी करार करणे १०/१२/२०२२ पर्यंत
3 जाहिरात प्रसिध्द करणे २०/१२/२०२२ पर्यंत
4 अर्ज स्विकारणे ३१/१२/२०२२ पर्यंत
5 ऑनलाईन परीक्षा घेणे १०/१/२०२३ ते २०/१/२०२३
6 ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल जाहिर करणे ३०/१/२०२३ पर्यंत
7 शारीरिक चाचणी / व्यावसायिक चाचणी ( ज्या पदासाठी आवश्यकता आहे त्यासाठी ) घेणे १०/२/२०२३ ते २०/२/२०२३
8 अंतिम निवडसूची जाहिर करणे २८/२/२०२३ पर्यंत
9 नियुक्ती आदेश निर्गमित करणे ०५/०३/२०२३ पर्यंत

तथापी असे आतापर्यंत क्षेत्रीय स्तरावर बहुतेक संवर्गाच्या बिंदूनामावल्या अद्याप मागासवर्गीय कक्षाकडून मंजुर करुन घेण्यात आलेल्या नाहीत. तसेच शासन पत्राअन्वये वनविभागातील भरती प्रक्रियेसाठी टि.सी.एस. आयओएन ( टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेक ) सोबत करार करण्यास शासनाने मान्यता दिली असून करार करण्याची कार्यवाही या कार्यालयाचे स्तरावर सुरु आहे. सद्याची परिस्थिती विचारात घेता वरीलप्रमाणे कार्यक्रमानुसार दिनांक २०/१२/२०२२ रोजी जाहिरात देणे शक्य नाही. करीता वरील कालबध्द कार्यक्रम रद्द करण्यात येत असून भरती प्रक्रियेकरीता सुधारीत कार्यक्रम खालीलप्रमाणे आखून देण्यात येत आहे.

वन विभाग भरती सुधारित वेळापत्रक जाहीर – MahaForest Recruitment 2022-23:

अ.क्र. टप्पा कालमर्यादा
1 सर्व संवर्गाची बिंदुनामावली मंजूर करून घेणे २६/१२/२०२२ पर्यंत
2 शासन, महसूल व वनविभाग पत्र दिनांक ९/१२/२०२२ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार भरती प्रक्रियेसाठी टि.सी.एस. आयओएन ( टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेक ) या कंपनीशी करार करणे ( या कार्यालयाचे स्तरावर ) ३१/१२/२०२२ पर्यंत
3 जाहिरात प्रसिध्द करणे १५/०१/२०२३ पर्यंत
4 अर्ज स्विकारणे ३१/०१/२०२३ पर्यंत
5 ऑनलाईन परीक्षा घेणे १/२/२०२३ ते २०/२/२०२३
6 ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल जाहिर करणे २५/२/२०२३ पर्यंत
7 शारीरिक चाचणी / व्यावसायिक चाचणी ( ज्या पदासाठी आवश्यकता आहे त्यासाठी ) घेणे ५/३/२०२३ ते २०/३/२०२३
8 अंतिम निवडसूची जाहिर करणे १५/४/२०२३ पर्यंत
9 नियुक्ती आदेश निर्गमित करणे ३०/४/२०२३ पर्यंत

हेही वाचा – महाराष्ट्र जिल्हा परिषद भरती २०२३ – Maharashtra ZP Recruitment 2023

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Channel Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.