Showing posts with the label सरकारी कामेShow all
गाव नमुना ४ (संकीर्ण जमीन महसुलाची नोंदवही) विषयीची संपूर्ण माहिती
गाव नमुना ३ (दुमाला जमिनींची नोंदवही) विषयीची संपूर्ण माहिती
गाव नमुना २ (अकृषिक महसुलाची नोंदवही) विषयीची संपूर्ण माहिती
गाव नमुना १-इ (शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांची नोंदवही) विषयीची संपूर्ण माहिती
गाव नमुना १-ड विषयीची संपूर्ण माहिती
सुधारित गाव नमुना १-क (भोगवटादार वर्ग दोन म्हणून मंजूर केलेल्या जमिनी आणि ग्रामपंचायतीकडे निहित केलेल्या जमीनी यांची नोंदवही) विषयीची संपूर्ण माहिती