Showing posts with the label 7/12Show all
आता गावातील तलाठ्याचे सर्व जमिनीचे फेरफार आणि जमिन मोजणीचे व्यवहार पहा ऑनलाईन
सातबारा (7/12) उताऱ्यातील चूक दुरुस्त करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या सविस्तर माहिती
सातबारा (7/12) वरील चुकांची दुरुस्ती कशी करावी? जाणून घ्या सविस्तर
सातबारा उताऱ्यात महाराष्ट्र सरकारने केले 11 बदल
डिजिटल स्वाक्षरीचा ऑनलाईन सातबारा उतारा नवीन जीआर
डिजिटल स्वाक्षरीचा सातबारा उतारा ऑनलाईन कसा डाउनलोड करायचा? जाणून घ्या सविस्तर