घरठाण उतारा

वृत्त विशेषआपले सरकार - महा-ऑनलाईनमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतसरकारी कामे

ग्रामपंचायत नमुना ८ चा उतारा (घरठाण उतारा) काढण्यासाठी ऑफलाईन/ऑनलाईन प्रोसेस (Grampanchayat Namuna 8 Gharthan Utara)

गावातील ग्रामपंचायत हद्दीमधील येणाऱ्या क्षेत्रात आणि करास पात्र असलेल्या सर्व जमिनी, खुली जागा व घरे, इमारती यांची ग्रामपंचायतीने मान्यता दिलेले

Read More