जननी‍ शिशु सुरक्षा योजना

वृत्त विशेषमहिला व बाल विकास विभागसरकारी योजना

महिलांसाठी जननी सुरक्षा व जननी‍ शिशु सुरक्षा योजना – Janani Suraksha and Janani Shishu Suraksha Yojana

ग्रामीण व शहरी भागातील दारिद्र्य रेषेखालील व अनुसूचित जाती जमातीच्या महिलांचे आरोग्य संस्थांमध्ये होणाऱ्या प्रसूतीचे प्रमाण वाढविणे व माता मृत्यू

Read More