पेट्रोल पंपावर ग्राहकांचे अधिकार

माहिती अधिकारवृत्त विशेष

पेट्रोल पंपावर ग्राहकांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि ग्राहकांचे अधिकार

पेट्रोल पंपावर गाडीत पेट्रोल किंवा डिझेल भरण्यासाठी तुम्ही गेल्यानंतर पंप चालकाकडून तुम्हाला काही सुविधा पुरवणं किंवा त्या उपलब्ध करुन देणं

Read More