या शेतकऱ्यांचे सावकारी कर्ज होणार माफ; शासन निर्णय जारी

विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले कर्ज शासनामार्फत संबंधीत सावकारास अदा करुन शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यास दि. १०/०४/२०१५ रोजीच्या शासन

Read more
error: Content is protected !!