स्त्रियांच्या मिळकतीचे वारस कोण

वृत्त विशेष

स्त्रियांच्या मिळकतीचे वारस कोण ?

एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा व्यक्तींच्या हयातीमध्ये खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच तबदील केला जाऊ शकतो.

Read More