Common Service Centres

आपले सरकार - महा-ऑनलाईनउद्योगनीतीवृत्त विशेषसरकारी कामे

CSC सेंटर साठी असा करा ऑनलाईन नोंदणी अर्ज – Apply for Common Service Centres

भारत सरकारने डिजिटल इंडिया अंतर्गत कॉमन सर्विस सेंटर हा महत्वाचा प्रकल्प आहे जो या माध्यमातून भारतातील प्रत्येक गावातून आधुनिक अश्या

Read More