ग्राह‍क संरक्षण अधिनियमान्‍वये तक्रार दाखल करण्याची पद्धत

२०१९ कायद्याचे कलम २(७) कायद्याच्या दृष्टीने ग्राहक कोण आहे हे स्पष्ट करते. “जी व्यक्ती मोबदला म्हणून कोणतीही वस्तू किंवा सेवा

Read more