एकलव्य मॉडेल निवासी शाळेत प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज सुरु – २०२१-२२

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता विकासासाठी आदिवासी विकास विभाग नेहमीच प्रयत्नशील असतो. त्यानुसार एकलव्य मॉडेल निवासी शाळेत शासकीय, अनुदानित आणि खाजगी

Read more