शेतकऱ्यांसाठी “अर्ज एक योजना अनेक”, महाडीबीटी पोर्टल योजना सुरु – MahaDBT Portal Scheme

कृषि विभागाच्या सर्व योजनांचा लाभ एकाच अर्जाद्वारे मिळण्यासाठी शेतकरी बांधवांनी महा-डीबीटी पोर्टलवर अर्ज सुरू झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या सोयीकरिता महा-डीबीटी पोर्टलवर

Read more

महाडीबीटी पोर्टल वरील योजना प्रभावीपणे राबविणेबाबत परिपत्रक जारी – MahaDBT Portal Schemes

महाराष्ट्र राज्यामध्ये जवळपास २० कृषि विषयक योजनांचा लाभ महाडिबीटी पोर्टलद्वारे थेट शेतक-यांना देण्यात येत आहे. पोर्टल युजर फ्रेंडली होण्याच्या दृष्टीने

Read more