महाडीबीटी पोर्टल वरील योजना प्रभावीपणे राबविणेबाबत परिपत्रक जारी – MahaDBT Portal Schemes

महाराष्ट्र राज्यामध्ये जवळपास २० कृषि विषयक योजनांचा लाभ महाडिबीटी पोर्टलद्वारे थेट शेतक-यांना देण्यात येत आहे. पोर्टल युजर फ्रेंडली होण्याच्या दृष्टीने

Read more