महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सदस्य अधिकार आणि जबाबदाऱ्या

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम मधील तरतुदी नुसार सरपंच, उपसरपंच, आणि सदस्यांना आपले कर्तव्य, जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. गावामध्ये बरेच सदस्य कुणाच्या

Read more
error: Content is protected !!