Maharashtra Postal Circle Recruitment

नोकरी भरतीवृत्त विशेष

भारतीय डाक विभागात महाराष्ट्र सर्कल मध्ये 3154 जागांसाठी भरती – Maharashtra Postal Circle Recruitment 2023

भारतीय डाक विभागात महाराष्ट्र सर्कल मध्ये 3154 जागांसाठी भरतीसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. त्यामध्ये ग्रामीण डाक सेवक (GDS) [शाखा पोस्टमास्टर

Read More
नोकरी भरतीवृत्त विशेष

भारतीय डाक विभागात महाराष्ट्र सर्कल मध्ये 3026 जागांसाठी भरती – Maharashtra Postal Circle Recruitment 2022

पोस्ट विभाग, भारत पोस्ट म्हणून व्यापार, ही भारतातील सरकारी-संचलित पोस्टल प्रणाली आहे, जी कॉम मंत्रालयाची उपकंपनी आहे. भारतात सामान्यतः “टपाल

Read More