विद्युत सहाय्यक पदाची सुधारीत निवड यादी व सुधारीत प्रतिक्षा यादी जाहीर – Mahavitaran Vidyut Sahayak Bharti Result

महावितरण कंपनीमध्ये “विद्युत सहाय्यक” या संवर्गाची रिक्त पदे भरण्याकरीता जाहिरात क्र. ०४/२०१९ ही माहे जुलै, २०१९ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेली

Read more