Naval Ship Repair Yard Recruitment

नोकरी भरतीवृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

नेव्हल शिप रिपेअर यार्ड मध्ये अप्रेंटिस पदासाठी भरती – Naval Ship Repair Yard Recruitment 2022

नेव्हल शिप रिपेअर यार्ड, कारवार आणि नेव्हल एअरक्राफ्ट यार्ड (गोवा), दाबोलिम, गोवा येथे शिकाऊ कायदा, 1961 अंतर्गत शिकाऊ प्रशिक्षणासाठी नावनोंदणीसाठी

Read More