सरकारी अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर शासकीय कार्यालयात मोबाईल वापरण्यासाठी आता नवे नियम

राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासनाने, “शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी/कर्मचारी यांच्या भ्रमणध्वनी वापराबाबतच्या शिष्टाचाराबाबत.’ अशा आशयाचे परिपत्रक काढून राज्य सरकारी कार्यालयातील अधिकारी आणि

Read more