जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण एकात्मिक कुक्कुट विकास योजना : कुक्कुटपालन योजनेच्या अनुदानात वाढ

जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत एकात्मिक कुक्कुट विकास ही योजना सन २०१० पासुन राज्यात कार्यान्वित असून, या योजनेअंतर्गत ५० टक्के अनुदानावर

Read more

कुक्कुटपालन अनुदान योजना : कुक्कुट विकास गट स्थापन करण्यासाठी अर्ज सुरु – Poultry Scheme

महाराष्ट्र राज्यातील 302 तालुक्यामध्ये कुक्कुट पालनास चालना देण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्वावर सघन कुक्कुट विकास गटाची स्थापना करणे या योजनेसाठी जिल्हास्तरीय

Read more

कुक्कुटपालन अनुदान योजना अर्ज सुरु; कोल्हापूर जिल्हा पशुसंवर्धन विभाग – Poultry Grant Scheme

जिल्ह्यात सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्वावर सधन कुक्कुट विकास गटाची स्थापना करणे ही योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना करवीर तालुका वगळता

Read more