Poultry Scheme

कृषी पशुसंवर्धन दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागजिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण एकात्मिक कुक्कुट विकास योजना : कुक्कुटपालन योजनेच्या अनुदानात वाढ

जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत एकात्मिक कुक्कुट विकास ही योजना सन २०१० पासुन राज्यात कार्यान्वित असून, या योजनेअंतर्गत ५० टक्के अनुदानावर

Read More
जिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीवृत्त विशेषसरकारी योजना

कुक्कुटपालन अनुदान योजना : कुक्कुट विकास गट स्थापन करण्यासाठी अर्ज सुरु – Poultry Scheme

महाराष्ट्र राज्यातील 302 तालुक्यामध्ये कुक्कुट पालनास चालना देण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्वावर सघन कुक्कुट विकास गटाची स्थापना करणे या योजनेसाठी जिल्हास्तरीय

Read More
वृत्त विशेषसरकारी योजना

कुक्कुटपालन अनुदान योजना अर्ज सुरु; कोल्हापूर जिल्हा पशुसंवर्धन विभाग – Poultry Grant Scheme

जिल्ह्यात सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्वावर सधन कुक्कुट विकास गटाची स्थापना करणे ही योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना करवीर तालुका वगळता

Read More