Showing posts with the label PoCRAShow all
कृषि संजीवनी प्रकल्पात मृद व जलसंधारणची संपूर्ण प्रक्रिया आता ऑनलाईन
गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन अनुदान योजना (पोकरा अंतर्गत) ऑनलाईन अर्ज करा
विहीर पुनर्भरण योजना (पोकरा अंतर्गत) ऑनलाईन अर्ज करा
मधुमक्षिका पालन योजना (पोकरा अंतर्गत) ऑनलाईन अर्ज करा
हरितगृह/शेडनेटगृह उभारणी योजना (पोकरा अंतर्गत) ऑनलाईन अर्ज करा
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाअंतर्गत (PoCRA) योजनांची गावातील सद्यस्थिती पहा आता एका क्लिकवर
गांडूळ खत /नाडेप / सेंद्रिय निविष्ठा उप्तादन युनिट योजना (पोकरा अंतर्गत) ऑनलाईन अर्ज करा
परसातील कुक्कुटपालन योजना (पोकरा अंतर्गत) ऑनलाईन अर्ज करा
पंप संच व पाईप अनुदान योजना (पोकरा अंतर्गत) ऑनलाईन अर्ज करा
पोकराचे अनुदान होणार खात्यात जमा, महाराष्ट्र शासनाचा निधी मंजुर (PoCRA )