महाराष्ट्र राज्य तलाठी मेगा भरती २०२२-२३ – Maharashtra Talathi Bharti

महाराष्ट्र राज्यातील तलाठी (गट-क) संवर्गाची दि.३१/१२/२०२० अखेर रिक्त असलेली १०१२ पदे तसेच तलाठी संवर्गाची नव्याने निर्माण करण्यात आलेली ३११० पदे

Read more

वन विभाग भरती वेळापत्रक जाहीर – MahaForest Recruitment 2022-23

भुतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड संवर्गातील पदे सरळसेवेने

Read more

पश्चिम-मध्य रेल्वे भरती – Western Central Railway Recruitment 2022

प्रशिक्षणार्थी कायदा, 1961 अंतर्गत पश्चिम मध्य रेल्वेमधील युनिट्स/वर्कशॉप्स येथे 2521 स्लॉट्ससाठी नियुक्त केलेल्या ट्रेडमध्ये प्रशिक्षणार्थींच्या सहभागासाठी पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाइन अर्ज

Read more

दहावी बारावी 17 नंबर फॉर्म भरण्यासाठी मुदतवाढ (10th-12th Online Registration of Form No. 17)

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र इयत्ता दहावी व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इयत्ता बारावी परीक्षेसाठी

Read more

भूमि अभिलेख विभाग सरळसेवा भरती परीक्षा २८ ते ३० नोव्हेंबर २०२२ ला होणार !

भूमि अभिलेख विभागातील गट क पदसमुह ४ (नूकरमापक तथा लिपीक) संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्याकरीता दिनांक ०९/१२/२०११ रोजी जाहीरात प्रसिद्ध

Read more

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद भरती २०२३ – Maharashtra ZP Recruitment 2023

कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभुमीवर वित्त विभागाच्या दिनांक ०४ मे, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी

Read more

सैनिक शाळेतील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता योजना

शासन मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी कायम कार्यरत आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये प्रवेश मिळावा, सैन्यदलात भरती होण्याचे स्वप्न विद्यार्थी दशेतच

Read more

महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती – Maharashtra Police Recruitment 2022

महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश) नियम, २०११ मधील तरतुदी व त्यामध्ये शासनाने वेळोवेळी केलेल्या सुधारीत तरतुदीनुसार गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील पोलीस विभागातील

Read more

पाचवी आणि आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षा जुलै २०२२ अंतरिम निकाल – Maharashtra Scholarship Exam Result 2022

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत दिनांक ३१ जुलै २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा ( इ. ५ वी)

Read more

‘सुचवा तुमच्या आवडीचे कौशल्य अभ्यासक्रम’ स्पर्धेत ६७ हजार विद्यार्थ्यांचा सहभाग; १५ नोव्हेंबरपर्यंत स्पर्धेत सहभागाची संधी

आयटीआयच्या अभ्यासक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढविण्याच्या उद्देशाने हाती घेण्यात आलेल्या ‘सुचवा तुमच्या आवडीचे कौशल्य अभ्यासक्रम’ या स्पर्धेला विद्यार्थ्यांचा चांगला प्रतिसाद लाभला

Read more