उद्योग उर्जा व कामगार विभाग

Department of Industry Power and Labour – उद्योग उर्जा व कामगार विभाग

उद्योग उर्जा व कामगार विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

घरेलू कामगारांना संसार उपयोगी भांडी भेटवस्तू वाटप करण्यास प्रशासकीय मान्यता

महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम २००८, अन्वये राज्यात घरेलू कामगार मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण

Read More
उद्योग उर्जा व कामगार विभागकृषी योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

मधाचे गाव योजना – Madhache Gav Yojana

महाराष्ट्र शासन नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. पधावियो/२०१०/प्र.क्र.३०/का.१४८३ दि.२२/०७/२०१७ अन्वये मध योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी म्हणुन महाराष्ट्र राज्य खादी

Read More
उद्योग उर्जा व कामगार विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

घरेलू कामगार मासिक नोंदणी फी होणार कमी, शासन निर्णय जारी !

महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम २००८ अन्वये महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ स्थापन करण्यात आलेले आहे. सद्यस्थितीत मंडळावर विकास

Read More
उद्योग उर्जा व कामगार विभागवृत्त विशेषसरकारी कामे

विज बिल दुरुस्ती करून खराब मीटर बदलून नवीन मीटर देणेबाबत अर्ज नमुना ! Application for Electricity Meter Change or reduce high electricity bill

आपल्या विजेचा मीटर खराब झाला असेल किंवा वीज वापरापेक्षा मीटर रीडिंग जास्त पडून वीज बिल जास्त आले असेल, अशा विविध

Read More
उद्योग उर्जा व कामगार विभागवृत्त विशेषसरकारी योजना

छतावरील सौर ऊर्जा प्रणालीच्या माध्यमातून एक कोटी कुटुंबांना दरमहा 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज उपलब्ध होणार !

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2024-2025 चा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडताना, सर्वांगीण, सर्वव्यापी आणि सर्वसमावेशक

Read More
उद्योग उर्जा व कामगार विभागवृत्त विशेषसरकारी कामे

रोहित्र दुरुस्तीसाठी आता महावितरण ॲपवर माहिती देण्याची सुविधा !

एखाद्या विद्युत् मंडलातील विद्युत् दाब बराच मोठा (कित्येक हजार व्होल्ट) व प्रवाही (बराच काही हजार अँपिअर) असल्यास त्यातील विद्युत प्रवाहाचे,

Read More
उद्योग उर्जा व कामगार विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2.0 शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना दिवसा अखंडीत व शाश्वत वीज पुरवठा करण्याचे अभियान !

महाराष्ट्र राज्यात सुमारे ४५ लाख कृषी वीज ग्राहक आहेत. देशातील शेतीच्या विद्युत पंपांमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वात मोठा आहे. राज्यामध्ये ऊर्जेच्या

Read More
उद्योग उर्जा व कामगार विभागकृषी योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRविधी सेवासरकारी योजना

एक शेतकरी एक डीपी योजना राबविण्यास मंजुरी २०२३ – (HVDS)

राज्यात महावितरण कंपनीमार्फत कृषीपंप वीज जोडणी धोरण- २०२०” खालील शासन निर्णयातील संदर्भिय शासन निर्णय क्र. (१) अन्वये राबविण्यात येत आहे.

Read More
उद्योग उर्जा व कामगार विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

चित्रपट व इतर करमणूक क्षेत्रातील मालक/निर्माते यांची जबाबदारी आणि कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्याकरीता मानक कार्यप्रणाली

चित्रपट व इतर करमणूक क्षेत्रातील कामगारांच्या समस्यांच्या अनुषंगाने तत्कालीन मा. मंत्री (गृह) यांचेकडे चित्रपट व्यवसायिक, सिने कामगार, पोलिस अधिकारी, चित्रपट

Read More
उद्योग उर्जा व कामगार विभागजिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

सार्वजनिक पाणीपुरवठा, पथदिवे ग्राहकांच्या थकीत वीज देयकांबाबत One Time Settlement योजना

सन २०२०-२१ मध्ये कोचिङ- १९ विषाणूच्या वाढत्या संसर्गामुळे देशात तसेच राज्यात सर्वत्र टाळेबंदी आणि अनेक निर्बंध लादण्यात आलेले होते. त्यामुळे,

Read More