कृषी योजना

कृषी योजना

आपले सरकार - महा-ऑनलाईनकृषी पशुसंवर्धन दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागकृषी योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

Crop Insurance Application : १ रुपयात पीक विमा अर्ज भरण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ !

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत एक रुपयात पीक विमा भरण्याची दि. १५ जुलै ही अंतिम मुदत होती. मात्र, राज्यातील अनेक शेतकरी

Read More
आपले सरकार - महा-ऑनलाईनकृषी पशुसंवर्धन दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागकृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

Crop Insurance Application : आधार कार्ड व सातबारा उताऱ्यावरील नावात अल्प बदल असेल तरी पीक विमा अर्ज स्वीकारणार

पीक विमा भरताना आधार कार्ड, सातबारा उतारा यावरील नावात अल्प बदल असला तरी पीक विमा अर्ज (Crop Insurance Application) स्वीकृत

Read More
कृषी योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजनासहकार पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

Interest Rebate Scheme : डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना

राज्यातील शेतकऱ्यांना सहकारी कृषी पतसंस्थांमार्फत व्याज दरात वसुलीशी निगडीत प्रोत्साहनात्मक सवलत देण्याचा निर्णय शासनाने दिनांक २४/११/१९८८ च्या शासन निर्णयान्वये घेतला

Read More
उद्योग उर्जा व कामगार विभागकृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

Cashew processing industry Grant Fund : काजू प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन अनुदान !

राज्यातील काजू प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन अनुदान (ashew processing industry Grant Fund) देण्याबाबत शासनाने दि. १५/०७/२०१० च्या शासन निर्णयान्वये निर्णय घेतला

Read More
उद्योगनीतीकृषी पशुसंवर्धन दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागकृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

Madhmashi Palan : मधमाशा पालनासाठी 50 टक्के अनुदान ; 20 जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन !

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मध केंद्र योजना (Madhmashi Palan) संपूर्ण राज्यात कार्यान्वित झालेली आहे. या योजनेद्वारे मध उद्योगाचे

Read More
कृषी योजनामहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीवृत्त विशेषसरकारी योजना

अतिवृष्टीची मदत मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी eKYC करणे अनिवार्य; अन्यथा नुकसान भरपाई मिळणार नाही !

जिल्ह्यात गत दोन वर्षातील विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीची मदत मिळविण्यासाठी गावातील तलाठ्याकडून विशिष्ट क्रमांक मिळवून घेत eKYC

Read More
कृषी पशुसंवर्धन दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागकृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

Godown Subsidy Scheme : गोदाम बांधकाम अनुदान योजनेसाठी अर्ज सुरु २०२४ !

अन्नधान्य उत्पादनाच्या सुधारित साठवणुकीसाठी व मूल्यवृद्धीसाठी गोदाम सुविधा आवश्यक आहे. योजनेत 250 मे. टन क्षमतेचे गोदाम बांधकाम करण्यासाठी (Godown Subsidy

Read More
कृषी योजनावृत्त विशेष

हवामानावर आधारीत फळपीक विमा योजना : अमरावती विभाग

कृषी क्षेत्राच्या उत्पादन वाढीच्या दरामध्ये फळ पिकांचा प्रमुख सहभाग आहे. फळ पिकांचे बाजारमूल्य अधिक असल्याने शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळते. मात्र

Read More
कृषी पशुसंवर्धन दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागकृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

Nano Fertilisers : नॅनो खतांसाठी MahaDBT वर अर्ज सुरु !

कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया आधारित पीक पध्दतीस चालना देवून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ घडवून आणण्यासाठी तीन वर्षाकरीता विशेष कृती योजना

Read More
कृषी पशुसंवर्धन दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागकृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

Pik Spardha 2024 : शेतकऱ्यांनी खरीप हंगाम पिकस्पर्धेत सहभागी होण्याचे कृषी विभागाचं आवाहन !

शेतकऱ्यांनी खरीप हंगाम 2024 च्या पिकस्पर्धेत (Pik Spardha) सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषि विभागातर्फे करण्यात आले आहे. राज्य, तसेच जिल्ह्यात

Read More