औरंगाबाद कॅन्टोनमेंट बोर्डात विविध पदांची भरती – Aurangabad Cantonment Board Recruitment

औरंगाबाद कॅन्टोन्मेंट बोर्ड खाली नमूद केलेल्या पदांवर थेट भरतीसाठी पात्र उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात ऑफलाइन अर्ज मागवत आहे. या जाहिरातीत नमूद

Read more

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये केंद्रप्रमुख पदाची भरती – Kendra Pramukh ZP Schools Recruitment

महाराष्ट्र राज्यामध्ये जिल्हा परिषदांच्या सर्व प्राथमिक शाळांत सर्वांसाठी शिक्षणाचे सूक्ष्म नियोजन, सतत उपस्थिती टिकवणे व शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याकरीता ४८६० केंद्रीय

Read more

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधून १० टक्के पदे जिल्हा परिषद सेवेत भरती

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना, ग्रामविकास विभाग क्र. व्हीपीएम-२००४/प्र.क्र.२६१/पंरा-५, दि.१९ ऑगस्ट, २००५ महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (सेवाप्रवेश) (सुधारणा) नियम, २००५ मधील

Read more

महाराष्ट्र राज्य तलाठी मेगा भरती २०२२-२३ – Maharashtra Talathi Bharti

महाराष्ट्र राज्यातील तलाठी (गट-क) संवर्गाची दि.३१/१२/२०२० अखेर रिक्त असलेली १०१२ पदे तसेच तलाठी संवर्गाची नव्याने निर्माण करण्यात आलेली ३११० पदे

Read more

वन विभाग भरती वेळापत्रक जाहीर – MahaForest Recruitment 2022-23

भुतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड संवर्गातील पदे सरळसेवेने

Read more

पश्चिम रेल्वेत भरती – Western Railway Recruitment 2022

पश्चिम रेल्वे, रेल्वे रिक्रूटमेंट सेल गट-क पदांच्या (स्काउट आणि गाईड कोटा) 14 जागांसाठी ऑनलाइन अर्ज मागविले आहेत. पात्र आणि इच्छुक

Read more

पश्चिम-मध्य रेल्वे भरती – Western Central Railway Recruitment 2022

प्रशिक्षणार्थी कायदा, 1961 अंतर्गत पश्चिम मध्य रेल्वेमधील युनिट्स/वर्कशॉप्स येथे 2521 स्लॉट्ससाठी नियुक्त केलेल्या ट्रेडमध्ये प्रशिक्षणार्थींच्या सहभागासाठी पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाइन अर्ज

Read more

भूमि अभिलेख विभाग सरळसेवा भरती परीक्षा २८ ते ३० नोव्हेंबर २०२२ ला होणार !

भूमि अभिलेख विभागातील गट क पदसमुह ४ (नूकरमापक तथा लिपीक) संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्याकरीता दिनांक ०९/१२/२०११ रोजी जाहीरात प्रसिद्ध

Read more

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद भरती २०२३ – Maharashtra ZP Recruitment 2023

कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभुमीवर वित्त विभागाच्या दिनांक ०४ मे, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी

Read more

महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती – Maharashtra Police Recruitment 2022

महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश) नियम, २०११ मधील तरतुदी व त्यामध्ये शासनाने वेळोवेळी केलेल्या सुधारीत तरतुदीनुसार गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील पोलीस विभागातील

Read more