बृहन्मुंबई महानगरपालिका भरती – BMC Recruitment 2022

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जनसंपर्क खात्याच्या आस्थापनेवरील ‘सहाय्यक जनसंपर्क अधिकारी’ या संवर्गाची खालील प्रमाणे रिक्त असलेली ५ पदे सरळसेवेने भरावयाची आहेत. सरळसेवा

Read more

महाराष्ट्र राज्य महिला व बाल विकास आयुक्तालय अंतर्गत भरती – WCD Maharashtra Recruitment 2022

महिला बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य महिला व बाल विकास आयुक्तालय WCD महाराष्ट्र भरती 2022 – जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी,

Read more

विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता पदांसाठी भरती – Special Assistant Public Prosecutor Recruitment

अहमदनगर जिल्हयातील न्यायदंडाधिकारी ( प्रथम श्रेणी ) यांचे न्यायालयातील फौजदारी विभागाचे विशिष्ट खटल्यांचे कामांसाठी २३ विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता पदांसाठी

Read more

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात भरती – MUHS Recruitment 2022

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक या आस्थापनेवरील गट – ब, गट – क व गट ड संवर्गातील रिक्त शिक्षकेतर पदे

Read more

रयत शिक्षण संस्थेत भरती – Rayat Shikshan Sanstha Recruitment 2022

रयत शिक्षण संस्थेतर्फे मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांसाठी शैक्षणिक वर्षासाठी मानविकी, वाणिज्य आणि व्यवस्थापन, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या विद्याशाखांमध्ये सहायक

Read more

सिटीझन क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह बँकेत भरती – CCBL Bank Recruitment 2022

सिटीझन क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., 1920 मध्ये स्थापन झालेली एक वाढणारी शेड्यूल्ड मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक आहे. बँकेचे मुंबईतील मुख्य

Read more

पुणे महानगरपालिकेत भरती – PMC Recruitment 2022

पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील गट -२ व गट -३ मधील रिक्त असणारी पदे सरळसेवा प्रवेशाने भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

Read more

भारतीय क्रीडा प्राधिकरणात भरती – Sports Authority of India Recruitment 2022

भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (SAI) ही युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असलेली स्वायत्त संस्था असून तिचे मुख्य कार्यालय जवाहरलाल

Read more

पवित्र प्रणालीअंतर्गत शिक्षक पदभरतीसाठी स्वप्रमाणपत्र असे करा अपडेट !

पवित्र प्रणालीअंतर्गत शिक्षक पदभरतीसाठी दिनांक 02 सप्टेंबर 2021 रोजी 561 खाजगी व्यवस्थापनाच्या 2062 रिक्त पदासाठी मुलाखतीसह पर्यायांतर्गत 3902 पात्र उमेदवारांची

Read more

अमरावती जिल्हा न्यायालयात सफाईगार पदाची भरती २०२२ – District Court Amravati Recruitment 2022

अमरावती जिल्हा न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील “सफाईगार” या पदाकरीता सुधारीत वेतन संरचनेत वेतनस्तर एस -१ रुपये १५,००० – ४७६००/- व अधिक नियमानुसार

Read more