घरकुल योजना

घरकुल योजना – Gharkul Yojana

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागघरकुल योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

मोदी आवास घरकुल योजनेत विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या प्रवर्गांचा समावेश !

सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) महोदयांनी दि. ०९ मार्च, २०२३ रोजी राज्याचा सन २०२३-२४ करीताचा अर्थसंकल्प विधानसभेत

Read More
वृत्त विशेषइतर मागास बहुजन कल्याण विभागघरकुल योजनासरकारी योजना

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर व यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत वैयक्तिक घरकुल योजनेसाठी 31 जानेवारीपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना  इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या 13 डिसेंबर, 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शासनाने भटक्या जमाती क

Read More
वृत्त विशेषइतर मागास बहुजन कल्याण विभागघरकुल योजनाजिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीसरकारी योजना

मोदी आवास घरकुल योजना : 31 जानेवारीपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन !

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या 28 जुलै 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शासनाने इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी मोदी

Read More
घरकुल योजनाआदिवासी विकास विभागनोकरी भरतीमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GR

शबरी आदिवासी घरकुल योजनेची अंमलबजावणी शहरी भागात होणार !

आदिवासी उपयोजने अंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वतःची घरे नाहीत अथवा जे अनुसूचित जमातीचे लोक, कुडा मातीच्या घरात,

Read More
गृहनिर्माण विभागघरकुल योजनावृत्त विशेष

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेसाठी आता एक लाख रुपये अनुदान

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदानात वाढ करून ५० हजार

Read More
घरकुल योजनावृत्त विशेष

धनगर समाजातील लाभार्थ्यांसाठी घरकुल योजना

धनगर समाजातील लाभार्थ्यांकरीता घरकुल योजना राबविण्यात येते.राज्यातील भटक्या जमाती-क तथा धनगर समाजाचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या दृष्टीने ग्रामीण भागात व्यास्तव्यास असलेल्या

Read More
सरकारी योजनाघरकुल योजनाजिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीवृत्त विशेष

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना घरकुल लाभार्थी यादी जाहीर !

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील घटकांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत/घरकुल योजनेंतर्गत शासन निर्णय संदर्भ क्रमांक १ व शासन शुध्दीपत्रक

Read More
सरकारी योजनाघरकुल योजनाजिल्हा परिषदवृत्त विशेष

शबरी घरकुल योजनेंतर्गत राज्यात १ लाख ६० हजार घरांचे वितरण करणार !

शबरी घरकुल योजनेत राज्यात चालू वर्षात १ लाख ६० हजार घरांचे वितरण करण्यात येणार असून, एकट्या नंदुरबार जिल्ह्यात त्यातील २७

Read More
वृत्त विशेषघरकुल योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRसरकारी योजना

“मोदी आवास” घरकुल योजना – “Modi Awas” Gharkul Scheme

“सर्वासांठी घरे – २०२४ ” हे राज्यशासनाचे धोरण असून, त्यानुसार राज्यातील बेघर तसेच कच्च्या घरात वास्तव्यास असणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना “सन

Read More
वृत्त विशेषगृहनिर्माण विभागघरकुल योजनासरकारी योजना

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (शहरी) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी करावयाच्या उपाययोजनेबाबत शासन निर्णय जारी !

सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजनेची राज्यात अंमलबजावणी डिसेंबर, २०१५ पासून करण्यात येत आहे. सदर योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल

Read More