Author: MSDhulap Team

नोकरी भरतीवृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

भारतीय स्टेट बँकेत 1040 जागांसाठी भरती

स्टेट बँक ऑफ इंडिया खालील स्पेशालिस्ट कॅडर ऑफिसर्सच्या पदांवर नियुक्तीसाठी (SBI Bank SO Bharti) भारतीय नागरिकांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविले आहेत.

Read More
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

महाराष्ट्र राज्याचे पर्यटन धोरण जाहीर 2024 : पर्यटन धोरणातून १८ लाख रोजगार निर्मिती होणार !

पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्याचे पर्यटन धोरण – २०२४ (Tourism policy) तयार करण्यात आले आहे. याद्वारे राज्यात अंदाजे १ लाख कोटींची

Read More
आपले सरकार - महा-ऑनलाईनकौशल्य विकास व उदयोजकता विभागवृत्त विशेषसरकारी योजना

माझा लाडका भाऊ योजना – मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, ऑनलाईन अर्ज सुरु !

महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना – CMYKPY Scheme‘ ही आता माझा लाडका भाऊ योजना  (Ladka Bhau

Read More
आपले सरकार - महा-ऑनलाईननोकरी भरतीवृत्त विशेष

भारतीय डाक विभागात 44228 जागांसाठी मेगा भरती !

ग्रामीण डाक सेवक (GDSs) [म्हणजे, शाखा पोस्टमास्टर (BPM)/सहाय्यक शाखा पोस्टमास्टर (ABPM)/डाक सेवक] ची पोस्ट विभागाच्या विविध कार्यालयांमध्ये रिक्त पदे (Post

Read More
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

कन्यादान योजनेतील लाभार्थ्यांच्या अनुदानात वाढ !

शासन निर्णयान्वये “सामुहिक विवाह सोहळयामध्ये सहभागी होऊन विवाह करणाऱ्या विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील नवविवाहित

Read More
वृत्त विशेषसरकारी कामेस्पर्धा परीक्षा

पोलीस शिपाई भरतीमध्ये EWS प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या मराठा उमेदवारांना सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्ग अथवा खुल्या प्रवर्गात सामावून घेण्याबाबत परिपत्रक जारी

सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षातील (Police constable recruitment update) रिक्त असलेले पोलीस शिपाई संवर्गातील पदे भरण्याकरीता दिनांक ०५.०३.२०२४ रोजी जाहिरात

Read More
दिव्यांग कल्याण विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

दिव्यांगांच्या उपक्रम अनुदानासंबंधी शासनाचे धोरण जाहीर !

राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, संलग्न वसतीगृहे, कार्यशाळा (प्रशिक्षण केंद्र), आणि अनाथ मतिमंद यांची बालगृहे ही कायमस्वरूपी विनाअनुदान /विना अनुदान तत्त्वावर

Read More
वृत्त विशेषसरकारी योजना

७५ टक्के अनुदानावर दुधाळ जनावरे गट वाटपाची योजना सुरु !

समाजातील सामाजिक व आर्थिक मागासलेपणाची दरी कमी व्हावी याकरिता शासनामार्फत अनुसूचित जाती, नवबौद्ध जातीच्या तसेच अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील नागरिकांसाठी विविध

Read More
नोकरी भरतीवृत्त विशेष

Central Railway Bharti : मध्य रेल्वेत 2424 जागांसाठी भरती

मध्य रेल्वेच्या कार्यक्षेत्रातील कार्यशाळा/युनिट्स येथे नियुक्त केलेल्या ट्रेडमध्ये शिकाऊ कायदा 1961 अंतर्गत प्रशिक्षण देण्यासाठी कायदा शिकाऊ उमेदवारांच्या सहभागासाठी इच्छुक उमेदवारांकडून

Read More
महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग

ARTI : मातंग समाजासाठी अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) ची स्थापना; शासन निर्णय जारी !

अनुसूचित जातीमधील समाजासाठी बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र (बार्टी) स्थापन झाले होते. त्याच धर्तीवर अण्णा भाऊ साठे संशोधन केंद्राची (आर्टी –

Read More