तलाठी कार्यालय नोंदवह्यामहसूल व वन विभागमहाराष्ट्र जमीन महसूल कायदावृत्त विशेषसरकारी कामे

भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनींचं वर्ग-1 मध्ये रुपांतर करण्‍याची प्रक्रिया सुरु – २०२४ !

वर्ग-2 च्या जमिनींचं वर्ग-1 मध्ये रुपांतर करण्‍याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे , ती कसं करायचं? यासाठी अर्ज कुठे व कसा करायचा? याची संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घेणार आहोत.

वर्ग-2 आणि वर्ग-1 ची जमीन म्हणजे काय?

सातबारा उताऱ्यावर तुमची जमीन कोणत्या भूधारणा पद्धतीअंतर्गत येते, ते नमूद केलेलं असतं.

 • भोगवटादार वर्ग-1 या पद्धतीतमध्ये अशा जमिनी येतात, ज्यांचं हस्तांतरण करण्यावर शासनाचे निर्बंध नसतात, शेतकरीच या जमिनीचा मालक असतो.
 • भोगवटादार वर्ग-2 या पद्धतीतमध्ये खातेदारांना शासनाकडून मिळालेल्या जमिनी असतात. या जमिनींचं हस्तांतरण करण्यावर शासनाचे निर्बंध आहेत, सरकारी अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय या जमिनींचं हस्तांतर होत नाही.

यामध्ये देवस्थान इनाम जमिनी, भूमिहीन शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या जमिनी इ. जमिनींचा समावेश होतो.

भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनींचं वर्ग-1 मध्ये रुपांतर करण्‍याची प्रक्रिया सुरु – २०२४ !

ज्‍या अर्जदार, खातेदार, संस्‍था यांना त्‍यांची जमीन भोगवटादार वर्ग-2 चे धारणाधिकार भोगवटादार वर्ग-1 मध्‍ये रुपांतरीत करुन घ्यावयाची असल्‍यास त्‍यांनी संबंधीत तहसिल कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून अधिमूल्‍याच्या रकमेचा भरणा करुन या अधिसूचनेनुसार शासकीय सवलतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्‍हा प्रशासनाच्‍यावतीने करण्‍यात आले आहे.

“महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-2 आणि भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रुपांतरीत करणे) नियम 2019” दिनांक 8 मार्च 2019 महसूल व वनविभागाच्या अधिसूचनेनुसार भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनीचा धारणाधिकार भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये सवलतीच्या दराने रुपांतरीत करण्याचा कालावधी हा अधिसूचनेच्या दिनांकापासून 3 वर्षापर्यंत दिला होता. त्‍यानंतर महसूल व वन विभागाची अधिसूचना दि. 27 मार्च, 2023 अन्वये सवलतीच्या दराने भोगवटादार -2 चे धारणाधिकार वर्ग-1 मध्ये रुपांतरीत करण्याबाबतचा कालावधी हा 3 वर्षाऐवजी 5 वर्ष करण्यात आला आहे. सदरील अधिसूचनेचा कालावधी दिनांक 7 मार्च 2024 रोजी संपुष्टात येत आहे.

त्‍यामुळे भोगवटादार वर्ग-2 चे धारणाधिकार भोगवटादार वर्ग-1 मध्‍ये रुपांतर करुन मिळणेबाबत उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसिल कार्यालयात ज्‍या अर्जदारांनी, संस्‍थेनी अर्ज केला असल्‍यास त्‍याप्रकरणामध्‍ये अधिमूल्याची रक्कम 7 मार्च पूर्वी शासन खाती भरणा करुन सदरील अधिसूचनेतील सवलतीचा लाभ घ्‍यावा.

जे अर्जदार, संस्था भोगवटादार वर्ग-2 चे भोगवटादार वर्ग-1 मध्‍ये रुपांतर करण्‍याबाबत अधिमुल्‍यांची रक्‍कम दिनांक 7 मार्च 2024 पूर्वी शासन खाती भरणा करणार नाहीत त्‍यांना उक्‍त अधिसूचनेनुसार दिलेल्या सवलतीच्या दराचा लाभ मिळणार नाही, असे उपसचिव महाराष्‍ट्र शासन महसूल व वन विभागाचे पत्र दिनांक 21 फेब्रुवारी 2024 मध्‍ये नमूद केले आहे.

अर्ज कसा करायचा? अर्जाचा नमुना:

महाराष्ट्र सरकारनं महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961 (सुधारणा) अधिनियम 2023 अन्वये कलम 28-1 अअ मध्ये केलेल्या सुधारणेच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.

यासाठी तहसील कार्यालयात तहसिलदारांकडे अर्ज करता येतो, अर्जाचा नमुना खालील प्रमाणे आहे.

—————————————————–

मा. महोदय,

मी, अर्जदार नामे ———(अर्जदाराचं नाव)

राहणार ——–(गावाचं नाव)

महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग 2 आणि भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटदार वर्ग – 1 मध्ये रूपांतरीत करणे) नियम, २०२३ अन्वये खालीलप्रमाणे अर्ज सादर करीत आहे.

 • जमीन धारकाचे नाव:-
 • जमीन धारकाचा संपूर्ण पत्ता:-
 • जमीन धारकाचा संपर्क क्रमांक:-
 • जमीन धारकाला जमीन प्रदान करण्यात आलेल्या आदेशाचा क्रमांक व दिनांक:-
 • जमीन धारकाला प्रदान करण्यात आलेली जमीन कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात आली आहे की भाडेपट्टयाने?-

जमिनीचा तपशील

गावाचे नाव………….                      तालुक्याचे नाव ………………….जिल्ह्याचे नाव

अनुक्रमांक …                भूपामन क्रमांक………….            जमिनीचं क्षेत्र

उपरोक्त जमीन, महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग 2 आणि भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटदार वर्ग 1 मध्ये रूपांतरीत करणे) नियम, २०२३ अन्वये भोगवटदार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरीत करणेकामी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करीत आहे.

सदर जमिनीचे नियमानुसार होणारे अधिमूल्य शासनास अदा करण्यास मी तयार आहे. कृपया माझी उपरोक्त जमीन वर्ग 1 मध्ये रूपांतरीत करून मिळावी.

वरील माहिती माझ्या माहितीप्रमाणे खरी व बरोबर आहे.

ठिकाण आणि दिनांक ……………………………..                                                 अर्जदाराची सही ……………………………..


कागदपत्रे कोणती लागणार?

भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनीचं 1 मध्ये रुपांतर करण्यासाठी साधारणपणे खालील कागदपत्रं लागतात. सविस्तर माहितीसाठी व अधिक जाणून घेण्यासाठी तुम्ही एकदा तहसील कार्यालयात जाऊन त्याबाबत विचारपूस करणं कधीही चांगलं ठरतं.

 • संबंधित जमिनीचे गेल्या 50 वर्षांतील सातबारा उतारे
 • या सातबारा उताऱ्यावरील सर्व फेरफार नोंदी
 • चतु:सीमा दाखवणारा नकाशा
 • आकरबंदाची मूळ प्रत
 • एकत्रीकरणाचा मूळ उतारा
 • मूळ धारकास जमीन कशी मिळाली त्याबाबत कबुलायत
 • तलाठी यांच्याकडील वन जमीन नोंद वहीचा उतारा

हेही वाचा – भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनींचं वर्ग-1 मध्ये रुपांतर बाबत शासन निर्णय जारी – २०२४!

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Channel Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.