स्कॉलरशिप – शिष्यवृत्ती

scholarship

आपले सरकार - महा-ऑनलाईनवृत्त विशेषस्कॉलरशिप - शिष्यवृत्ती

HDFC Bank Scholarship 2024-25 : १ ली ते पदवीधर विद्यार्थ्यांसाठी १५ ते ७५ हजार एचडीएफसी बँक स्कॉलरशिपसाठी ऑनलाईन अर्ज सुरु !

HDFC बँक परिवर्तनचा ECSS कार्यक्रम (HDFC Bank Scholarship) 2024-25 हा HDFC बँकेचा एक उपक्रम आहे ज्याचा उद्देश समाजातील वंचित घटकांतील

Read More
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागवृत्त विशेषसरकारी योजनास्कॉलरशिप - शिष्यवृत्तीस्पर्धा परीक्षा

MahaJyoti Financial Assistance Scheme : महाज्योती मार्फत आर्थिक सहाय्य योजना; या विद्यार्थ्यांना मिळणार २५,००० रुपये आर्थिक सहाय्य !

महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील जे विद्यार्थी केंद्रीय लोकसेवा आयोग पुर्व परीक्षा 2024 उत्तीर्ण

Read More
वृत्त विशेषस्कॉलरशिप - शिष्यवृत्ती

Government of India Scholarship : भारत सरकार शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यास 15 जुलैपर्यंत मुदतवाढ

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे प्रत्येक वर्षी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार शिष्यवृत्ती आणि

Read More
आपले सरकार - महा-ऑनलाईनवृत्त विशेषसरकारी योजनास्कॉलरशिप - शिष्यवृत्ती

Right To Give Up Scholarship : चुकून राईट टू गिव्ह अपचा पर्याय निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा मिळणार शिष्यवृत्ती !

शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरतांना महाडीबीटी पोर्टलवरील Right To Give Up Scholarship चा Option या पर्यायाचे बटन अनावधानाने किंवा चुकीने निवडलेल्या विद्यार्थ्यांचे

Read More
आपले सरकार - महा-ऑनलाईनवृत्त विशेषसरकारी योजनास्कॉलरशिप - शिष्यवृत्ती

Maharaja Sayajirao Gaikwad Scholarship Scheme : महाराजा सयाजीराव गायकवाड शिष्यवृत्ती योजना

महाराष्ट्र राज्यातील अधिवासी असलेल्या “मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा” जातीतील गुणवंत मुला-मुलींना “महाराजा सयाजीराव गायकवाड-सारथी गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी

Read More
आपले सरकार - महा-ऑनलाईनवृत्त विशेषसरकारी योजनास्कॉलरशिप - शिष्यवृत्तीस्पर्धा परीक्षा

सारथी संस्थेच्या स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण योजना २०२४-२५ करिता अर्ज केलेल्या सर्व अर्जदारांना पुन्हा ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आव्हान !

दि.३०/१०/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णय क्र. सा.न्या.वि.-२०२३/प्र.क्र.६० (४)/ बांधकामे अन्वये, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), डॉ.

Read More
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजनास्कॉलरशिप - शिष्यवृत्ती

Pandit Dindayal Upadhyay Swayam Yojna : विदयार्थ्यांकरिता पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना

पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेच्या धर्तीवर, वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्या विदयार्थ्यांकरिता पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना (Pandit Dindayal Upadhyay Swayam

Read More
वृत्त विशेषसरकारी योजनास्कॉलरशिप - शिष्यवृत्तीस्पर्धा परीक्षा

Barti JEE NEET Exam Training : बार्टी मार्फत जेईई आणि नीट प्रवेश परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणासाठी ऑनलाइन अर्ज सुरु !

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे मार्फत महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी जेईई (JEE) आणि नीट (NEET) या प्रवेश

Read More
वृत्त विशेषशालेय शिक्षण व क्रीडा विभागसरकारी योजनास्कॉलरशिप - शिष्यवृत्ती

Chhatrapati Shahu Maharaj Scholarship : परदेशात शिक्षणासाठी राजश्री शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत प्रतीवर्षी अनुसूचित जाती, नवबौध्द प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशामध्ये विशेष अध्ययन करण्यासाठी प्रवेश घेतलेल्या

Read More
वृत्त विशेषस्कॉलरशिप - शिष्यवृत्ती

Tata Education Trust Scholarship : लेडी मेहेरबाई डी टाटा एज्युकेशन ट्रस्ट शिष्यवृत्ती

नवीन शैक्षणिक धोरण २०२४ -२५ चालू होत आहे. अनेक विद्यार्थी त्यांचे पदवीचे किंवा पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करून पुढील वाटचालीसाठी नक्की

Read More