Recent posts

View all
महसूल अधिनियमान्वये जमिनीची सविस्तर माहिती
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत निवडणूक २०२१ निकाल ऑनलाईन पहा
भोगवटादार वर्ग २ आणि भाडेपट्टयाने प्रदान जमिनी भोगवटादार वर्ग १ करणे नियम
महसुली प्रकरणांच्या 'अ' आणि 'ब' फाईलींची सविस्तर माहिती
आधार PVC कार्ड ATM सारखं दिसणार आधार कार्ड ऑनलाईन ५० रुपयात बनवा, जाणून घ्या सविस्तर प्रोसेस
महाराष्ट्र कुसुम योजना - सौर कृषी पंपासाठी असा करा ऑनलाईन अर्ज
जमीन NA (बिगर शेती) कशी करायची? जाणून घ्या सविस्तर प्रक्रिया
ग्रामपंचायत गैरव्यवहारात थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करा
इनाम आणि वतन जमिनी बद्दल सविस्तर माहिती