आपले सरकार – महा-ऑनलाईन

Aaple-Sarkar-MAHA-ONLINE

आपले सरकार - महा-ऑनलाईनजिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीवृत्त विशेष

आपले सरकार सेवा केंद्र – महा ई सेवा केंद्र अकोला जिल्ह्यासाठी अर्ज सुरू, पहा अटी शर्ती – Aapale Sarkar Seva Kendra Akola District

अकोला जिल्हातील 71 ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी मान्यता द्यावयाची आहे, त्याकरिता CSC व स्थानिक केंद्र चालकांकडून विहित नमुन्यात अर्ज

Read More
आपले सरकार - महा-ऑनलाईनवृत्त विशेषसरकारी कामे

एकही व्यवहार न झालेले CSC सेतू केंद्र बंद होणार !

जिल्ह्यात नवीन आपले सरकार सेवा केंद्र सुरु करण्याची कार्यवाही जिल्हास्तरावरुन करण्यात येणार आहे. मागील वर्षाच्या एप्रिल महिन्यापासून ते आजपर्यंत एकही

Read More
आपले सरकार - महा-ऑनलाईनवृत्त विशेष

ई-सेवा केंद्रांतून सातबारा वारस नोंदी करण्याचीही सुविधा उपलब्ध होणार !

तलाठी कार्यालयात मिळणारा सातबारा, ८ अ उतारा तुम्हाला आता महा-ई-सेवा, सेतू, तसेच आपले सरकार केंद्रांमध्येही मिळणार आहे. तेही केवळ २५

Read More
आपले सरकार - महा-ऑनलाईनमहसूल व वन विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRमाहिती अधिकारवृत्त विशेष

वारस नोंद, ई फेरफार अर्जासाठी शुल्क निर्धारित ! Enrollment of heirs, E Ferfar

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय भुमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच संदर्भ क्र.१ च्या शासन परिपत्रकान्वये ई-फेरफार प्रकल्पांतर्गत राज्यातील सर्व अधिकार

Read More
आपले सरकार - महा-ऑनलाईनजिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीवृत्त विशेष

आपले सरकार सेवा केंद्र – महा ई सेवा केंद्र बुलढाणा जिल्ह्यासाठी अर्ज सुरू, पहा अटी शर्ती – Aapale Sarkar Seva Kendra Buldana District

मला मा. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांचे आदेश क्रमांक/डीआयटी/सेतू/कावि/ 421/2023 दिनांक 07/11/2023 अन्वये प्राप्त झालेल्या शक्तीचा वापर करुन बुलडाणा जिल्हयामध्ये आज रोजी

Read More
आपले सरकार - महा-ऑनलाईनजिल्हा परिषदमहानगरपालिकामहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीवृत्त विशेषसरकारी कामे

आपले सरकार सेवा केंद्र – महा ई सेवा केंद्र नांदेड जिल्ह्यासाठी अर्ज सुरू, पहा अटी शर्ती – Aapale Sarkar Seva Kendra Nanded District

मा. प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक मातंसं-1716/प्र.क्र. / 517/39 दिनांक 19 जानेवारी, 2018

Read More
आपले सरकार - महा-ऑनलाईनआरोग्यजिल्हा परिषदमहानगरपालिकामहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीवृत्त विशेषसरकारी योजना

आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना : 5 लाखांपर्यंत विनामूल्य उपचारासाठी हेल्थ कार्ड मोफत डाऊनलोड करा !- Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana

युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज (UHC) चे ध्येय साध्य करण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 द्वारे शिफारस केल्यानुसार आयुष्मान भारत ही भारत सरकारची

Read More
आपले सरकार - महा-ऑनलाईनवृत्त विशेषशालेय शिक्षण व क्रीडा विभागसरकारी कामे

दहावी-बारावी २०२४ च्या थेट खाजगी परिक्षेसाठी १७ नंबर फॉर्मची ऑनलाईन नोंदणी सुरु (10th-12th Online Registration of Form No. 17)

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र ( इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ.१२

Read More
आपले सरकार - महा-ऑनलाईनवृत्त विशेषसरकारी योजनास्पर्धा परीक्षा

पहिली ते पदवीधर विद्यार्थ्यांसाठी १५ ते ७५ हजार एचडीएफसी बँक स्कॉलरशिपसाठी ऑनलाईन अर्ज सुरु – HDFC Bank Parivartan’s ECSS Programme 2023-24

HDFC बँक परिवर्तनचा ECSS शिष्यवृत्ती कार्यक्रम 2023-24 हा HDFC बँकेचा एक उपक्रम आहे ज्याचा उद्देश समाजातील वंचित घटकांतील गुणवंत आणि

Read More
आपले सरकार - महा-ऑनलाईनजिल्हा परिषदमहानगरपालिकामहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीवृत्त विशेषसरकारी कामे

आपले सरकार सेवा केंद्र – महा ई सेवा केंद्र बीड जिल्ह्यासाठी अर्ज सुरू, पहा अटी शर्ती – Aapale Sarkar Seva Kendra Beed District

महाराष्ट्र शासन, माहिती व तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग, यांचेकडील शासन निर्णय क्र. मातंस – १७१६/प्र.क्र.५१७ /३९, दिनांक १९ जानेवारी, २०१८ मध्ये

Read More