महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा

महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा

महसूल व वन विभागमहाराष्ट्र जमीन महसूल कायदावृत्त विशेषसरकारी कामे

भोगवटादार वर्ग-२ मधल्या कोणत्या जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रुपांतर होत व होत नाही?

आपल्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर जमीन कोणत्या भूधारणा पद्धती अंतर्गत येते, ते नमूद केलेले असते. त्यामध्ये भोगवटादार वर्ग-1, भोगवटादार वर्ग-२, शासकीय

Read More
वृत्त विशेषमहाराष्ट्र जमीन महसूल कायदासरकारी कामे

साठेखत म्हणजे काय? साठेखत करण्याचे फायदे काय आहेत?

विक्री करार – साठेखत, ज्याला इंग्रजीत Agreement to Sale असे म्हणतात म्हणजे करार किंवा विक्रीचा हेतू. साठेखताची वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी

Read More
वृत्त विशेषमहसूल व वन विभागमहाराष्ट्र जमीन महसूल कायदासरकारी कामे

जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत नियम, १९५९ मधील सुधारणा २०२४

मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत नियम, १९५९ मध्ये सुधारणेबाबत प्रारूप अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली

Read More
वृत्त विशेषतलाठी कार्यालय नोंदवह्यामहसूल व वन विभागमहाराष्ट्र जमीन महसूल कायदासरकारी कामे

भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनींचं वर्ग-1 मध्ये रुपांतर करण्‍याची प्रक्रिया सुरु – २०२४ !

वर्ग-2 च्या जमिनींचं वर्ग-1 मध्ये रुपांतर करण्‍याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे , ती कसं करायचं? यासाठी अर्ज कुठे व कसा

Read More
वृत्त विशेषमहसूल व वन विभागमहाराष्ट्र जमीन महसूल कायदासरकारी कामे

शेत जमिनीचा “क” नकाशा अक्षांश रेखांशासह ऑनलाईन मिळणार !

भूमि अभिलेख विभागामार्फत महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १३६ व महाराष्ट्र जमिन महसूल (सीमा व सीमाचिन्हे) नियम, १९६९

Read More
वृत्त विशेषमहाराष्ट्र जमीन महसूल कायदासरकारी कामे

असेल परवानगी बांधकामाची, गरज नसेल बिनशेती (NA) परवान्याची!

जमीन एनए करण्याच्या प्रक्रियेत आणखी सुधारणा करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय महसूल आणि वन विभागानं 23

Read More
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदामहसूल व वन विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी कामे

आता या प्लॉटला (NA) अकृषिक परवानगीची गरज नाही !

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ४२ अन्वये शेतीसाठी उपयोग करण्यात येणाच्या कोणत्याही जमिनीचा कोणत्याही अकृषिक प्रयोजनासाठी वापर करण्याकरिता

Read More
सरकारी कामेतलाठी कार्यालय नोंदवह्यामंत्रिमंडळ निर्णयमहसूल व वन विभागमहाराष्ट्र जमीन महसूल कायदावृत्त विशेष

भोगवटादार वर्ग रूपांतरीत करताना आकारावयाच्या सवलतीच्या दरातील कालावधीला मुदतवाढ

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम, २०१९ मध्ये सुधारणा करून भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ रूपांतरीत करताना आकारावयाच्या

Read More
सरकारी कामेकृषी योजनाजिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र जमीन महसूल कायदामहाराष्ट्र पंचायत समितीवृत्त विशेष

उन्हाळी हंगामातील पीक पाहणी करण्याची सुविधा ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲपवर उपलब्ध ! – E-Peek Pahani Summer Season 2022-23

शेतकरी मित्रहो, पीक पाहणी करणे झाले अधिक सोपे व सहज ते पण आपल्याच मोबाईल द्वारे, महाराष्ट्र शासनाच्या ई-पीक पाहणी ॲप

Read More
वृत्त विशेषजिल्हा परिषदमहसूल व वन विभागमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र जमीन महसूल कायदामहाराष्ट्र पंचायत समितीमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRसरकारी कामे

महाराजस्व अभियान २०२३ : प्रलंबित असलेले फेरफार, जमीन मोजण्या, बंद असलेले शेतरस्ते मोकळे होणार !

सर्वसामान्य जनता, शेतकरी व शेतमजूर यांचा त्यांच्या दैनंदिन कामकाज व विविध प्रश्नांच्या संदर्भात महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयांशी नियमित संबंध येतो.

Read More