Custard apple

उद्योगनीतीवृत्त विशेष

सीताफळ या फळाचा नाद केला…अन समृद्धी आली…!!

लातूर जिल्हा म्हणजे पक्क्या बेसाल्टवर बसलेला डेक्कन प्लाटूवरचा सगळ्यात टणक भाग… बोली भाषेत मांजरा खडक म्हणतो त्याच मांजरा नदीच्या खोऱ्याचा

Read More