gatai stall yojana

वृत्त विशेषजिल्हा परिषदसरकारी योजनासामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग

गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल पुरवणे योजना – Gatai Stall Yojana

रस्त्याच्या कडेला पादत्राणे दुरूस्त करुन गुजराण करणाऱ्या कष्टकरी हातांचे उन्हा-तान्हापासून संरक्षण करण्याचे काम महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून करण्यात

Read More