Universal Travel Pass

वृत्त विशेष

युनिव्हर्सल ट्रॅव्हल पास ऑनलाईन कसा काढायचा? (Universal Travel Pass)

लोकल रेल्वे प्रवासासाठी ई-पास सेवा सुरू करण्यात आली असून ई-पास मिळवण्यासाठी ​राज्य सरकारने युनिव्हर्सल ट्रॅव्हेल पास सिस्टम विकसित केली आहे.

Read More