gad

वृत्त विशेषमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRसरकारी कामे

Anonymous Complaint Rules : निनावी तक्रारीसाठी काय नियम आहे?

आपण या लेखात निनावी व खोटया तक्रारी, खोटया सहीने केलेल्या तक्रारी (Anonymous Complaint Rules) याबाबत करावयाची कार्यवाही आणि वैयक्तिक गाऱ्हाण्यासंबंधीच्या

Read More