gad

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी कामे

निनावी व खोटया तक्रारी, खोटया सहीने केलेल्या तक्रारी आणि वैयक्तिक गाऱ्हाण्यासंबंधीच्या अर्जावर करावयाची कार्यवाही बाबत शासन नियम

आपण या लेखात निनावी व खोटया तक्रारी, खोटया सहीने केलेल्या तक्रारी याबाबत करावयाची कार्यवाही आणि वैयक्तिक गाऱ्हाण्यासंबंधीच्या अर्जावरील कार्यवाहीबाबत स्पष्टीकरण

Read More