राज्यभरात “स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण योजना” सुरू

जल जीवन मिशन अंतर्गत शाश्वत कार्यात्मक नळ जोडणी देण्यासाठी पाण्याचा ताण असलेल्या कालावधीत कॅच द रेन (Catch the Rain) तत्वावर

Read more