Meenatai Thackeray Rural Water Storage Scheme

सरकारी योजना

राज्यभरात “स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण योजना” सुरू

जल जीवन मिशन अंतर्गत शाश्वत कार्यात्मक नळ जोडणी देण्यासाठी पाण्याचा ताण असलेल्या कालावधीत कॅच द रेन (Catch the Rain) तत्वावर

Read More