JanSamarth

वृत्त विशेषउद्योगनीतीकृषी योजनासरकारी योजना

१३ क्रेडिट-लिंक सरकारी योजनांसाठी जन समर्थ पोर्टल योजना सुरु – JanSamarth National Portal for Credit-Linked Government Schemes

पंतप्रधानांनी  ‘पतसंलग्न सरकारी योजनांसाठी, जनसमर्थ पोर्टल’हे राष्ट्रीय पोर्टल सुरू केले. ‘पतसंलग्न सरकारी योजनांसाठी जनसमर्थ पोर्टल’ हे राष्ट्रीय पोर्टल सुरू करणे हे

Read More