Solar Home Light System scheme

वृत्त विशेषसरकारी योजना

घरासाठी सोलर होम लाईट सिस्टम योजनेसाठी अर्ज सुरु – Solar Home Light System scheme Nandurbar

आदिवासी विकास विभागामार्फत केंद्र शासनाच्या वनबंधु कल्याण योजनेंतर्गत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा यांच्या कार्यक्षेत्रातील अक्राणी तालुक्यातील विद्युतीकरण न झालेल्या

Read More