अनाथांना मिळणार बीपीएल शिधापत्रिका

सरकारी योजनावृत्त विशेष

राज्यातील अनाथांना मिळणार बीपीएल शिधापत्रिका

राज्यातील अनाथांना स्वतंत्र शिधापत्रिका मिळावी अशी मागणी अनेक वर्ष केली जात होती. याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण

Read More