अनुवादक अर्ज

नोकरी भरतीवृत्त विशेष

मानधन तत्वावर अनुवादक पदासाठी अर्ज सुरु – Apply For Language Translator Post

प्रशासकीय कायदे, शैक्षणिक, अभियांत्रिकी अशा विविध विषयातील इंग्रजी मजकुराचा मराठीत किंवा मराठी मजकुराचा इंग्रजीत अनुवाद करू शकणाऱ्या अनुवादकांची नामिका तयार

Read More