आंतरजातीय विवाह योजना

वृत्त विशेषसरकारी योजना

आंतरजातीय विवाह योजना; या विवाहाला शासनाचे २.५ लाख अनुदान ! – Inter caste marriage scheme

नवविवाहित जोडप्याने उचललेल्या आंतरजातीय विवाहाच्या सामाजिक दृष्ट्या धाडसी पाऊलाचे कौतुक करणे आणि जोडप्यांना त्यांच्या वैवाहिक जीवनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात स्थायिक होण्यासाठी

Read More