इलेक्ट्रीशन

नोकरी भरतीवृत्त विशेष

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीत (इलेक्ट्रीशन) विजतंत्री अप्रेंटिस पद भरती – MahaTransco Electrician Recruitment 2021

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीत (इलेक्ट्रीशन) विजतंत्री अप्रेंटिस पदासाठी भरती २०२१ – यामध्ये 63 जागांसाठी सोलापूर आणि 30 जागांसाठी चंद्रपूर

Read More