ई-श्रम कार्ड

कृषी पशुसंवर्धन दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागवृत्त विशेष

मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित कामगारांनी ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी आवाहन 

केंद्र सरकारच्या श्रम व रोजगार विभागाच्या ई-श्रम पोर्टलवर मत्स्यव्यवसाय कामगार, मत्स्यविक्रेते व मत्स्यव्यवसाय अनुषांगिक कामाशी प्रत्यक्ष सहभाग असलेले कामगारांनी नोंदणी

Read More