ई-सेवा केंद्र

आपले सरकार - महा-ऑनलाईनवृत्त विशेष

ई-सेवा केंद्रांतून सातबारा वारस नोंदी करण्याचीही सुविधा उपलब्ध होणार !

तलाठी कार्यालयात मिळणारा सातबारा, ८ अ उतारा तुम्हाला आता महा-ई-सेवा, सेतू, तसेच आपले सरकार केंद्रांमध्येही मिळणार आहे. तेही केवळ २५

Read More