कडबाकुट्टी मशीन

वृत्त विशेषकृषी योजनाजिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीसरकारी योजना

जिल्हा परिषद सेस फंड योजना; शेळी गट वाटप आणि कडबाकुट्टी मशीन योजनेसाठी अर्ज सुरु

जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद अनुदानावर विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचा लाभ घेवून पशुपालकांनी आर्थिक उन्नती

Read More