कुळाची जमीन वर्ग-2 मधून वर्ग-1 कशी करायची

वृत्त विशेष

कुळाची जमीन वर्ग-2 मधून वर्ग-1 कशी करायची?

कुळाची जमीन म्हणजे काय? जमीन मालकांच्या पिळवणुकीपासून कुळांचं, त्यांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी कुळ वहिवाट अधिनियम अस्तित्वात आला. सन 1939 च्या

Read More