गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRमृद व जलसंधारण विभागवृत्त विशेष

गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना आता ग्रामपंचायत मार्फत राबविण्यात येणार !

राज्यात गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही योजना कायमस्वरुपी राज्यात राबविण्याचा निर्णय शासन निर्णय दि. २०.०४.२०२३ नुसार घेण्यात आला. जलयुक्त शिवार

Read More